Video - [Ngữ pháp - Bài 8] Ôn tập Tôn kính ngữ - Khiêm nhường ngữ - Lịch sự

Video bài giảng thử

Bắt đầu học

Khóa học tiếng Nhật N3 Online

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo