Khóa học tiếng Nhật N2 Online

  • Mục tiêu khoá học:

+ Nắm vững hơn 1000 từ vựng, gần 200 mẫu ngữ pháp cơ bản của chương trình N2. Đặc biệt, hiểu rõ hơn về bản chất của chữ Hán theo phương pháp Lục thư cải tiến, giúp hệ thống lại toàn bộ những chữ Hán từ N5-N2 để hiểu sâu, nhớ lâu.

+ Hiểu rõ từng dạng bài văn, các cách diễn đạt trong các bài đọc hiểu JLPT N2, tự tin khi đọc sách, báo, tài liệu bằng Tiếng Nhật.

+ Hiểu về từng dạng bài nghe hiểu của đề thi JLPT N2, cách ứng phó, nắm bắt các điểm mấu chốt khi làm nghe hiểu.

+ Biết cách phân chia thời gian và chiến thuật làm bài để nâng cao hiệu quả khi thi JLPT N2.

+ Giao tiếp được trong đời sống và công việc.

  • Học phí: 790.000 VNĐ/ 6 tháng - 1.190.000 VNĐ/ 12 tháng
  • Giáo viên: Mai Lan SS, Hiếu SS, Thuỷ SS

Khóa học tiếng Nhật N2 Online

Lộ trình học

1. N2 Junbi
2. N2 Taisaku