Bài tập

  • 問題1(20点):

   Nêu âm Hán Việt của các từ dưới đây

   問1:

   問2:

    

   問3:

   問4:

   問5:

   問6:

   問7:

   問8:

   問9:

   問10:

   尿

   問11:

   問12:

   問13:

   問14:

   問15:

   問16:

   問17:

   問18:

   問19:

   問20:

  • 問題2(20点):

   Chọn chữ Hán đúng 

  • 問題3(20点):

   Điền từ đúng 

 • Nộp bài Làm lại

Bắt đầu học

Tìm kiếm

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học