Khóa học tiếng Nhật N3 Online

  • Mục tiêu khoá học:

+ Nắm vững gần 1000 từ vựng, 1000 chữ Hán và hơn 150 mẫu ngữ pháp cơ bản

+ Hiểu rõ tựng dạng văn, dạng bài đọc hiểu hay xuất hiện trong đề thi JLPT

+ Biết cách bắt chốt trong nghe hiểu để chọn đúng và khoanh trúng

+ Biết cách phân chia thời gian và chiến thuật làm bài

+ Giao tiếp được trong đời sống và công việc

  • Thời gian: 4 tháng
  • Học phí: 790.000 VNĐ/ 6 tháng - 1.190.000 VNĐ/ 12 tháng
  • Giáo viên : Mai Lan Sensei , Hiếu Sensei, Kenji Sensei , Hương Sensei

Lộ trình học

1. GIAI ĐOẠN 1: JUNBI
2. GIAI ĐOẠN 2: TAISAKU
3. Kiến thức tổng hợp