Bài tập

  • 問題1(5点):
   問1:

   気温

   問2:

   はる

   問3:

   あやしい

   問4:

   失敗

   問5:

   ショック

 • Nộp bài Làm lại

Bắt đầu học

Tìm kiếm

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo