Bài tập

  • 問題1(18点):

   問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。それから、正しい答えを1から3の中から一つ選んでください。

   問1:

   問2:

   問3:

   問4:

   問5:

   問6:

   問7:

   問8:

   問9:

   問10:

   問11:

   問12:

   問13:

   問14:

   問15:

   問16:

   問17:

   問18:

 • Nộp bài Làm lại

Bắt đầu học

Tìm kiếm

Hướng dẫn trước khi học

Bắt đầu học

zalo