1. Mimi Kara Oboeru Goi - Từ vựng

Các bạn có thể DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web:

 

 

2. Shinkanzen Bunpou N2

Các bạn có thể DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

Hoặc xem trực tiếp trên web:

 

3. Soumatome Kanji N2

Các bạn có thể DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

 

4. Shinkanzen Dokkai N2

Các bạn có thể DOWNLOAD tại đây: CLICK HERE

 

5. Shinkanzen Choukai N2

Các bạn có thể DOWNLOAD tại đây:

- File sách: CLICK HERE

- File Nghe: CD1 - CD2

Tổng hợp giáo trình khoá học N2 Online qua Skype